GGZ ALTRECHT

Een helende GGZ omgeving met 'wayfinding' als uitgangspunt

Programma:

Zorg

Locatie: 

Utrecht

Jaar:

2021

Opdrachtgever:

een project van Studio id+ in opdracht van stichting Altrecht

Oppervlakte:

1000 m2

Status:

Opgeleverd

Fotografie:

Wouter van der Sar

VAN CHAOS NAAR ORDE

Aan dit project van Studio id+ werkten wij als meewerkend interieurarchitect in de VO en DO fase en projectbegeleider in de eerste fase van de uitvoering als onderdeel van het team van Studio id+.

De GGZ-locatie van Stichting Altrecht, is gesitueerd aan de rand van Utrecht. Hier verzorgt Altrecht verschillende vormen van psychische ondersteuning, waaronder therapieën voor stemmings-, angst- en persoonlijkheidsstoornissen en kinder- en jeugdpsychiatrie.

Omdat mensen vaak verdwaalden in het gebouw was de opdracht om helderheid in de routing aan te brengen. Daarnaast moest het een hedendaagse en kindvriendelijke zorgomgeving worden.

In plaats van een kostbare vervanging van de kern voor een nieuw trappenhuis, verbeterden we de wayfinding. Zo kwam er ook budget vrij voor een andere sfeer en uitstraling.

Een deel van loze schachten is bij het ganggebied getrokken en ingericht als pantry- en kopieerhoek. Zo kwam er ruimte vrij in de gang. Verder zijn alle wachtgebieden op de verdiepingen op dezelfde plek gesitueerd; bij de pantry en makkelijk vindbaar.

Op deze manier is bovendien de inpandige gang op elke verdieping voorzien van extra daglicht. Tot slot zijn de brandscheidingen verplaatst en daarmee is de omloop rond het centrale trappenhuis vrijgehouden van extra deuren en scheidingen.

CENTRAAL OBJECT

De kernen zijn opgevat als een centraal ‘object‘, dat als herkenbaar middelpunt de gebruiker ondersteunt in oriëntatie en herkenning.

De vergrijste, middelgroene toon van dit object is deels doorgetrokken in een strook van het plafond en de vloer. Een nieuwe, lichte vloerafwerking en een nieuw plafond creëren rust en eenheid en geven de rondlopende gang een veel lichtere en frissere uitstraling. Dit wordt ondersteund door de nieuwe verlichting.

Direct bij de opgang van de trap is de routing aangegeven. Geometrische vormen van driehoek, cirkel en rechthoek ondersteunen, net als de verschillende houttonen, de herkenning van een individuele verdieping. De houttonen zijn ook terug te vinden in de pantry‘s, kopieermeubels en de trapbekleding.

De geometrische vormen keren ook terug in de wachtgebieden en clusteren daar de plekken voor mededelingen en brochures. Het leesbare ontwerp ondersteunt de gebruikers in hun wayfinding en geeft hen daarmee ook rust en herkenning; dit kan samen bijdragen aan een betere start van de therapieën.

ONLEESBAAR

In opdracht van Stichting Altrecht heeft Studio id+ een oplossing gezocht voor de ontsluitingskernen van haar locatie in Lunetten, Utrecht, waar mensen vaak verdwaalden.

Het gebouw stamt uit de jaren ’80 van de vorige eeuw en bestaat uit twee bouwdelen; een A- en een B-gebouw. Beide bouwdelen hebben een centraal trappenhuis dat de twee vleugels van elk bouwdeel ontsluit. Door de opzet van de kernen en de verbouwingen door de jaren heen was de structuur van het gebouw onleesbaar geworden.